Czy na budowę tunelu foliowego konieczne jest pozwolenie?

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt małej architektury to pojęcia z ustawy o prawie budowlanym. W potocznym znaczeniu nie widzimy pomiędzy nimi większych różnic, ale za to już na gruncie przepisów prawa zakwalifikowanie określonego obiektu według innej definicji ustawowej powoduje odmienne obowiązki, na przykład pod względem wysokości podatków do zapłacenia przez właściciela obiektu.

tunel foliowy pozwolenie czy zgłoszenie

Tunel foliowy – pozwolenie czy zgłoszenie?

Tunel foliowy jest urządzeniem rolniczym i ogrodniczym, które wydłuża sezon uprawy roślin od przedwiośnia do późnej jesieni. Jest to praktyczne i tanie rozwiązanie do zastosowania w przydomowych ogródkach przyspieszające wegetację upraw. Daje doskonałe efekty w uprawie warzyw ciepłolubnych, takich jak pomidory lub papryka. Czy na tunel foliowy wymaga pozwolenia na budowę? Przez długi czas sytuacja była dość niepewna, aż w końcu przy okazji rozpatrywania skargi kasacyjnej wypowiedział się w tej kwestii Naczelny Sąd Administracyjny.

Według jego wykładni, tunel foliowy ogrodniczy niebędący na stałe połączony z gruntem i nieposiadający wewnątrz instalacji nie jest budowlą, nie może być więc traktowany jako tymczasowy obiekt budowlany. Co za tym idzie prosty, często spotykany na działkach i w ogrodach, tunel foliowy nie wymaga pozwolenia czy zgłoszenia – do jego budowy nie potrzebujemy żadnej zgody czy pozwolenia, nie musimy też zgłaszać faktu jego postawienia. Jak podano w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11.10.2006 r. w sprawie II OSK 1099/05:

Niewątpliwie tunel foliowy ustawiony na powierzchni ziemi bez jakichkolwiek instalacji nie może być sklasyfikowany jako budynek (…). Nie należy również, z uwagi na funkcję, do obiektów małej architektury (…). Nie można go również zaliczyć do pojęcia budowli (…). Zatem nie każdy tunel foliowy jest obiektem budowlanym, nie będąc również budowlą, a w konsekwencji także nie będzie, jak uznał to Sąd I instancji, tymczasowym obiektem budowlanym. Podstawowe znaczenie będą miały zatem rozwiązania konstrukcyjne zastosowane na gruncie, zaś te zastosowane w rozpoznawanej sprawie pozwalają Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu na przyjęcie stanowiska, że przedmiotowy tunel foliowy nie jest obiektem budowlanym podlegającym regulacji prawa budowlanego (…). Dlatego też należy dojść do wniosku, że tunel foliowy nie połączony trwale z gruntem, nie posiadający jakichkolwiek instalacji, nie odpowiadając pojęciu budowli, nie można być uznany za tymczasowy obiekt budowlany o jakim mowa w artykule 3 punkt 5 prawa budowlanego, a zatem (…) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę czy też dokonania zgłoszenia.

Pozwolenie na budowę tunelu foliowego

Tak więc nie każdy tunel foliowy jest obiektem budowlanym i budowlą, a w konsekwencji także tymczasowym obiektem budowlanym. Największe znaczenie ma to, jakiego rodzaju instalacje wykonane są na gruncie pod tunelem. Nie musimy zgłaszać czy uzyskiwać pozwolenia na budowę tunelu foliowego, który nie jest trwale połączony z gruntem, nie ma ogrzewania ani sztucznego światła, a rośliny są sadzone bezpośrednio do gruntu. Stawiając go na terenie rodzinnych ogródków działkowych pamiętajmy jednak o wewnętrznych regulaminach, które zazwyczaj stanowią, że tunel foliowy nie może przekraczać 20% powierzchni całkowitej działki, nie może być wyższy niż trzy metry i musi być umiejscowiony w odległości minimum jednego metra od granicy działki.


Polecamy inspiracje:

Autor: Maciek z Meblobranie.pl
Zostaw komentarz:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu..

Bądź pierwszy! Powiedz nam co myślisz!

Wszystkie treści wykorzystywane na blogu są objęte prawem autorskim i ich jakiekolwiek wykorzystywanie jest zabronione!